Ett modulärt väggsystem för höga krav på ljud och design.

FLEX FRAME

Våra dörrportaler är konstruerade för att passa och uppfylla särskilda och individuella krav på ljud och design. FLEX FRAME har indraget dörrblad och är en enklare portal än FLEX FRAMELESS men uppfyller trots detta alla krav på en modernt designad dörrportal.

PRODUKTFAKTA

BESKRIVNING
Dörrportal.

UTFÖRANDE
En dörrportal med synlig karm och indraget dörrblad. Komplett med elzon och överstycke.

MÅTT

MODULMÅTT
1290 mm (9 M-dörr).
1390 mm (10 M-dörr).

VÄGGHÖJD
Vägghöjd enligt önskemål upp till 3000 mm.

MATERIAL

YTSKIKT
Standardutförande, NCS S 0500-N.
Fabriksmålad i valfri NCS-kulör.
Fanerad i ek, björk, ask m.m.

DÖRRKARM
Standardkarm 122 mm.
Standardtröskel i massivt trä.

DÖRRBLAD
Täta eller med glasurtag.

ÖVERSTYCKE
Överstycke kan utföras som tät, glasad eller överluftsdon.

FUNKTIONSKRAV

LJUD

Benämning R’w (fält dB)
FLEX FRAME 30 *
FLEX FRAME 35 *
FLEX FRAME 40 *

* Uppskattad ljudreduktion i fält beroende på omgivande byggnadsdelar och installationer.

VENTILATION
Produkten kan utföras med sido- eller överluftsdon.
Se produktblad FLEX FLOW.

LADDA NER DOKUMENT

PRODUKTBLAD

PRODUKTRITNINGAR

FLEX FRAME – ETT URVAL MILJÖBILDER.

BRA OCH GENOMTÄNKTA LÖSNINGAR

Våra lösningar är genomtänkta. Tillsammans med dig formar vi de bästa rumslösningarna för ditt bygg- eller inredningsprojekt.
Resultatet blir till anpassade, funktionella och uttrycksfulla miljöer.

ENSKILT RUM

Samtalsrum

TYSTA RUM

Mötesrum

Det optimala byggandet. Enkelt som lego.

FLEX FINELINE

En vägglösning som uppfyller krav på brand, ljud och med sin design ger intrycket av en traditionell vägg.

FLEX WOODLINE

En vägglösning som uppfyller krav på brand, ljud och med sin design ger ett dekorativ intryck.

FLEX PLAINLINE

En vägglösning som uppfyller krav på ljud, ekonomi och med sin design ger intrycket av en traditionell vägg.

FLEX OFFICE

En vägglösning som uppfyller krav på brand, ljud och praktisk förvaring.