Dörrlösning för höga krav på öppenhet och modern design.

FLEX GLASSDOOR

Våra dörrlösningar är konstruerade för att passa och uppfylla särskilda och individuella krav på modern design. Våra glasdörrar bidrar till att du kan skapa öppenhet, men ändå avskildhet i en rad olika kombinationer.

PRODUKTFAKTA

BESKRIVNING
FLEX dörrar av glas består av en härdad glasskiva som utgör dörrbladet, denna kan förses med lås och trycke.

Dörrarna är anpassade för att monteras in i vårt väggsystem FLEX GLASSLINE, men kan även monteras i platsbyggda öppningar.

MÅTT

KARMYTTERMÅTT

Standard
9×21 eller 10×21

Special
Mått enligt önskemål, med reservation för viktbegränsning på gångjärn/upphägningsbeslag.

FUNKTIONSKRAV

LJUDKRAV

Typ av glas R’w (lab dB) Glastjocklek (mm)
Härdat/laminerat Ej ljudklassad 10

SÄKERHET
Härdat säkerhetsglas.

ÖVRIGT

LÅS/GÅNGJÄRN/BESLAG
Dörrbladet monteras med specialgångjärn i omgivande glas, kan förses med lås .

LADDA NER DOKUMENT

PRODUKTBLAD

PRODUKTRITNINGAR

FLEX GLASSDOOR – ETT URVAL MILJÖBILDER

BRA OCH GENOMTÄNKTA LÖSNINGAR

Våra lösningar är genomtänkta. Tillsammans med dig utformar vi de bästa rumslösningarna för ditt bygg- eller inredningsprojekt.
Resultatet blir till anpassade, funktionella och uttrycksfulla arbetsmiljöer.

ENSKILT RUM

Samtalsrum

TYSTA RUM

Mötesrum

Det optimala byggandet. Enkelt som lego.

FLEX FINELINE

En vägglösning som uppfyller krav på brand, ljud och med sin design ger intrycket av en traditionell vägg.

FLEX WOODLINE

En vägglösning som uppfyller krav på brand, ljud och med sin design ger ett dekorativ intryck.

FLEX PLAINLINE

En vägglösning som uppfyller krav på ljud, ekonomi och med sin design ger intrycket av en traditionell vägg.

FLEX OFFICE

En vägglösning som uppfyller krav på brand, ljud och praktisk förvaring.