Vår kvalitetspolicy

FLEX Interior Systems AB skall alltid leverera produkter och tjänster som överensstämmer med ingångna avtal. Vi ser alltid till att följa regler och förordningar.

Varje anställd skall vara delaktig och ta ansvar för kvalitén gentemot våra kunder.

I alla aktiviteter som äger rum inom bolaget förekommer kvalitetsärenden av olika grad. Därav följer att alla i vår organisation har ett ansvar för kvalitetsarbetet. För att skapa engagemang och förståelse för detta synsätt skall alla i vår organisation löpande utbildas dels i vårt ledningssystem, dels i kvalitetsfrågornas betydelse på ett mera övergripande plan. På samma sätt har våra leverantörers kvalitetsarbete en stor påverkan på vår kvalité och hur vi uppfattas uppfylla våra kvalitetskrav mot kunder och stor vikt skall därför läggas på att säkerställa att våra leverantörer lever upp till våra och våra kunders krav på god kvalité.

Vi ska:

  • Alltid arbeta för att uppfylla kundens behov och förväntningar.
  • Varje anställd skall ha kunskap samt de hjälpmedel som erfordras för att kunna utföra ett felfritt arbete.
  • Ständigt arbeta för förbättringar och aldrig acceptera fel.
  • Om fel ändå uppkommer, åtgärda dessa omedelbart, och genom vårt kvalitetsarbete implementera och följa upp korrigerande åtgärder.
  • Våra kvalitetsmål skall vara tydliga, successivt kontrolleras och förnyas samt vara kända av alla i organisationen.
  • Alla delar av ledningssystemet skall granskas, förbättras och förnyas kontinuerligt.

Vi har mer än 30 års erfarenhet.

Av standardiserade arbetsprocesser och prefabricering.