mars 2018

2
mar

Produktchefen har ordet: FLEX produktråd

”I vår bransch sker produktutveckling ofta på ett av två sätt: antingen lämnar säljarna in önskemål om nya produkter som sedan produceras, eller så tar produktionen fram nya produkter som det sedan är upp till säljarna att kommunicera ut. På FLEX arbetar vi istället med ett Produktråd där representanter från hela organisationen gemensamt diskuterar behov och tar fram lösningar. Det

Read more