Ventilationslösningar för krav på luftcirkulation och design.

FLEX FLOW TOP/SIDE

FLEX INTEGRERADE LUFTDON ger en effektiv luftväxling i kontors- och konferensrum. Donen är ljuddämpande och finns i två olika utföranden. Båda är fint integrerade i våra systemväggar. Som standard är luftdonet placerat som en del ovan dörr eller glasparti. Alternativt kan donet placeras som en vertikal del vid sidan om en dörr eller ett glasparti.

Våra ventilationslösningar är konstruerade för att passa och uppfylla särskilda och individuella krav på luftflöde och design. Våra luftdon bidrar till att rummen uppfyller kraven på en bra arbetsmiljö och ger ett diskret intryck. Kombinera våra luftdon med våra olika dörrlösningar.

PRODUKTFAKTA

BESKRIVNING
FLEX INTEGRERADE LUFTDON ger en effektiv luftväxling i kontors- och konferensrum.

Donen är ljuddämpande och finns i två olika utföranden. Båda är fint integrerade i våra väggsystem. Som standard är luftdonet placerat som en del ovan dörr eller glasparti. Alternativt kan donet placeras som en vertikal del vid sidan om en dörr eller ett glasparti.

3D FLEX FLOW TOP

MÅTT

MÅTT
Don över dörrar och glaspartier har samma breddmått som dörrkarmen och glaspartiet.

Höjdmått minimum 300 mm. Vertikala don har breddmått på minst 300 mm och höjdmått lika som vägghöjd.

3D FLEX FLOW TOP

MATERIAL

YTBEHANDLING
Ytan är lika som övriga dörrportalen.
Standard: NCS 0500-N.

LUFTDON
Överluftsdon tillverkas som standard för en luftgenomströmning med 25 l/sek vid ett övertryck på 20 Pa.

Sidoluftdon tillverkas som standard för en luftgenomströmning med 50 l/sek vid ett övertryck på 20 Pa.

TILLVAL
Luftdon kan tillverkas med flera lufthål. Detta ger mer luftflöde men kan också ge mer ljud beroende på bygghöjd m.m.

3D FLEX FLOW TOP

FLEX FLOW TOP/SIDE – ETT URVAL MILJÖBILDER

BRA OCH GENOMTÄNKTA LÖSNINGAR

Våra lösningar är genomtänkta. Tillsammans med dig utformar vi de bästa rumslösningarna för ditt bygg- eller inredningsprojekt.
Resultatet blir till anpassade, funktionella och uttrycksfulla arbetsmiljöer.

ENSKILT RUM

Samtalsrum

TYSTA RUM

Mötesrum

Det optimala byggandet. Enkelt som lego.

FLEX FINELINE

En vägglösning som uppfyller krav på brand, ljud och med sin design ger intrycket av en traditionell vägg.

FLEX WOODLINE

En vägglösning som uppfyller krav på brand, ljud och med sin design ger ett dekorativ intryck.

FLEX PLAINLINE

En vägglösning som uppfyller krav på ljud, ekonomi och med sin design ger intrycket av en traditionell vägg.

FLEX OFFICE

En vägglösning som uppfyller krav på brand, ljud och praktisk förvaring.